คำถามจากผู้อ่าน

0
89

#คุณถามเราตอบ
.
? Q : ชาวบ้านเลี้ยงโคขับถ่ายออกมาก็เอาหมักในถังเกิดก๊าซธรรมชาตินำไปใช้ได้หลากหลาย ทำไมไม่ทำล่ะ!!!
.
? A : ทำกันมานานแล้วครับ เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ โดยเฉพาะหมูที่เลี้ยงในคอก แต่โคที่เลี้ยงในทุ่งไม่ทำกันเพราะต้นทุนสูง) และจากโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง ส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐผ่านกองทุนอนุรักษ์

ลองดูข้อมูลจากรายงานตามลิ้งค์นี้ครับ http://www.enconfund.go.th/01-capital/09-result.html

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1032616070281734