คุณถามเราตอบ

0
256

Q : โซลาร์เซลล์ดีไหม ? / ดี!!
กังหันลมดีไหม ? / ดี!!
แต่อย่าเอาค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนมาบวกเป็นค่า Ft ทำให้คนทั้งประเทศเดือดร้อน

A : พลังงานสะอาดดี!! ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ต้นทุนแพงกว่า รัฐจำเป็นต้องสนับสนุนให้เกิดการลงทุน จึงมีการเก็บต้นทุนจากผู้ใช้ไฟ (ค่า Ft) แทนการเก็บจากภาษีส่วนกลาง ใครใช้ไฟมากกว่า ก็ควรจะต้องจ่ายมากกว่าผู้มีรายได้น้อยซึ่งใช้ไฟน้อย

ปัจจุบันต้นทุนลดลง รัฐก็ลดการสนับสนุนลงเพื่อช่วยลดภาระของประชาชน