คุณถามเราตอบ

0
304

? Q : ทำไมต้องอ้างสิงคโปร์ ?
ทั้งที่ไม่มีการขนส่งน้ำมันระหว่างไทยกับสิงคโปร์
.
? A : จริงๆแล้ว น้ำมันสำเร็จรูปที่เราเติมๆ กันนั้น มาจากทั้งโรงกลั่นในประเทศและขนส่งจากสิงคโปร์ คือ นำเข้า ด้วยนะครับ เช่นในปี 2560 ไทยนำเข้าน้ำมันเบนซินและดีเซลรวม ~2,600 ล้านลิตร ซึ่งในกรณีของเบนซิน คิดเป็น 16% ของการใช้ทั้งประเทศ

ดังนั้นหากโรงกลั่นขายราคาสูงกว่าราคาตลาด
ก็จะมีการนำเข้ามาตัดราคาโรงกลั่นในประเทศ หรือหากรัฐจะบังคับให้ขายต่ำกว่าราคาตลาด ผู้ประกอบการโรงกลั่นคงเลือกส่งออกดีกว่า หรือลดกำลังการผลิตถ้าส่งออกไม่ได้ และในระยะยาวก็จะไม่มีการลงทุน ทั้งไม่ขยายกำลังการผลิต และไม่ลงทุนต่อเนื่องเพื่อรักษากำลังการผลิตไว้ ทำให้กำลังการผลิตลดลงได้ (จนต้องมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อมาทดแทน) เช่นในกรณีของเวเนซูเอล่าที่น้ำมันสำเร็จรูปขาดแคลนทุกวันนี้

ประเทศไทยจึงใช้ราคาตลาดของภูมิภาคที่สิงคโปร์มาอ้างอิง (ซึ่งประกอบด้วยราคาเนื้อน้ำมันและค่าใช้จ่ายนำเข้า) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล ไม่ให้ผู้ค้าทำกำไรเกินควร รัฐบาลประเทศอื่นแม้แต่มาเลเซียก็อ้างอิงราคาสิงคโปร์เช่นกัน

ลองดูข้อมูลสถิติการนำเข้าได้จากลิ้งค์นี้ครับ
https://goo.gl/vmYZ9S

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/917765115100164