คุณถามเราตอบ

0
264

? Q : #ก๊าซธรรมชาติ ที่ผลิตได้เองราคาถูก
ไม่แพงแบบน้ำมันใช่ป่ะ!!
.
? A : ก๊าซธรรมชาติไม่ได้มีราคาตลาดในทุกภูมิภาคเหมือนน้ำมัน ส่วนการกำหนดราคาในประเทศก็มีหลายปัจจัย จึงมักถูกกว่าน้ำมันซึ่งราคาผันผวนกว่ามาก โดยสูตรราคาก๊าซธรรมชาติมีปัจจัยที่หลากหลาย ตั้งแต่น้ำมันเตาจนถึงดัชนีราคาผู้ผลิต แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการนำเข้ามากขึ้นในรูปของ LNG ซึ่งก็คาดกันว่าจะมีราคาอยู่ในเกณฑ์ต่ำอีกหลายปี เพราะมีการพัฒนาโครงการหลายแห่งในโลก

นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติยังไม่มีการเก็บภาษีสรรพสามิต อย่างน้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาระหว่างเชื้อเพลิง 2 ชนิดนี้ ก๊าซฯ จึงถูกกว่ามาก

?️ ภาพจาก : Pixabay @FelixMittermeier