คุณถามเราตอบ

0
235

? Q : นโยบายราคา LPG ถูก
คนใช้เยอะ จนกองทุนติดลบ
เหมือนรัฐ #ล่อให้ใช้ของถูกแล้วขูดรีด ภายหลัง
.
? A : โครงสร้างราคา LPG เดิมเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน
ผู้บริโภคใช้ก๊าซผิดประเภท และมีการลักลอบไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน เพราะราคาต่ำกว่าราคาที่แท้จริง ทำให้การใช้เพิ่มขึ้นจนต้องนำเข้าจากต่างประเทศปีละเป็นล้านตัน ผู้ใช้น้ำมันเบนซินต้องจ่ายแพงเพราะถูกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันมาชดเชย LPG บิดเบือนโครงสร้างราคาเกิดเป็นวงจรอุบาทว์ เศรษฐกิจเสียหาย ผู้ประกอบการตั้งแต่โรงแยกก๊าซจนถึงโรงกลั่นขาดทุนปีละหลายหมื่นล้านบาทนานนับสิบปี

ส่วนโครงสร้างราคาในปัจจุบัน ราคาหน้าโรงแยกก๊าซคิดตามต้นทุนจริง ส่วนเกินจะถูกเก็บเข้ากองทุนฯ ดังนั้น โรงแยกก๊าซจึงไม่ได้กำไรส่วนเกินจากสูตรราคานี้ กลับเป็นผู้ส่งเงินรายใหญ่เข้ากองทุนก๊าซฯ เสียด้วยซ้ำ

?️ ภาพจาก : Pixabay @Larisa-K