คุณถามเราตอบ

0
379

? Q : การที่โรงไฟฟ้ามีระบบสำรองการผลิตไว้สูงๆ แล้วเอามาบวกในค่าไฟฟ้าด้วยเนี่ยนะ!! ทั้งๆที่ ชาวบ้านไม่ได้ใช้งานเลย
อันนี้เป็นภาระไหมครับ
.
? A : การมีระบบสำรองการผลิตก็เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะครับ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน ว่าจะมีไฟฟ้าใช้ในทุกขณะที่ต้องการ ไม่ต้องเผชิญกับไฟตกไฟดับในกรณีการซ่อมบำรุงตามแผน และกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองปีละ 10-20 ครั้ง โดยที่ประชาชนจะไม่ทราบเพราะไม่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่อย่างเช่นฟ้าผ่าสายส่งจากโรงไฟฟ้าหงสาเมื่อมิถุนายน 2561 ถึงจะมีเหตุไฟดับก็สามารถกู้คืนระบบไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วภายในไม่ถึงชม.

?️ ภาพจาก : Pixabay @eliasch777

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/898276423715700