คุณถามเราตอบ

0
289

? Q : เดี๋ยวก็บอกว่าโรงกลั่นผลิตได้เกินต้องส่งออก เดี๋ยวก็บอกว่าผลิตได้ขาดต้องนำเข้า ตกลงแล้ว ขาด หรือ เกิน กันแน่ ??
.
? A : ปัจจุบันกำลังการกลั่นโดยรวมมีเกินกว่าความต้องการในประเทศ
แต่ผลผลิตได้สัดส่วนน้ำมันแต่ละชนิดไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศที่เปลี่ยนไปตามภาวะตลาดและนโยบายรัฐ

จึงมีทั้งน้ำมันที่ผลิตได้เกิน เช่น ดีเซล น้ำมันเตา และที่ผลิตได้ขาด เช่น เบนซิน ซึ่งต้องนำเข้าถึง 16% ของความต้องการใช้ในประเทศ

ทั้งนี้โรงกลั่นใช้น้ำมันที่ผลิตในประเทศได้เพียง 15% ของกำลังการกลั่น ที่เหลือโรงกลั่นต้องนำเข้า

?️ ภาพจาก : Pixabay @jplenio

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/891751291034880