คำถามจากผู้อ่าน

0
382

? Q : ก๊าซที่ผลิตได้ ปตท. ให้ภาคปิโตรเคมีใช้ก่อน เหลือจึงค่อยให้ภาคประชาชนใช้ สรุป ปตท. เพื่อใคร ???
.
? A : การลงทุนสร้างโรงแยกก๊าซ มักต้องออกแบบให้ มีโรงงานปิโตรเคมี ควบคู่กัน
เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดไปเป็นวัตถุดิบ
ซึ่งไม่ได้มีแค่ LPG อย่างเดียว
ส่วน LPG ที่ผลิตได้ก็จำหน่ายให้ประชาชนด้วย

ถ้าไม่มีโรงงานปิโตรเคมีก็ไม่สามารถผลิต LPG
ให้ประชาชนใช้เป็นเชื้อเพลิงได้มากอย่างทุกวันนี้

ทั้งนี้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เช่นผลิตสินค้าสำเร็จรูปทดแทนการนำเข้า ช่วยลดการขาดดุลทางการค้า และสร้างงานในประเทศ

?️ ภาพจาก : Pixabay @Comfreak

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/884716821738327