คำถามจากผู้อ่าน

0
351

? Q : ตลก!!!! ราคาน้ำมันที่ขุดได้เอง ก็ขายแบบราคาน้ำมันนำเข้า
.
? A : #น้ำมัน เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ซื้อขายแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนได้ มีราคาตลาดโลกเหมือนกับทองคำ ผู้ซื้อผู้ขายต่างมีทางเลือก โรงกลั่นไทยจะนำเข้าหรือซื้อจากในประเทศก็ได้ ขณะที่ผู้ผลิตก็เลือกขายในประเทศหรือส่งออกก็ได้เช่นกัน

?️ ภาพจาก : Pixabay @FelixMittermeier

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/869946129882063