คำถามจากผู้อ่าน

0
359

? Q : ทุกท้องถิ่นมีขยะมากมาย น่าจะร่วมมือกันเปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้าเยอะๆ
.
? A : เห็นด้วยครับว่าควรมีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมากขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องผลักดันไม่ให้ขยะเป็นสินค้าการเมือง เพื่อสามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะได้มากกว่านี้

?️ ภาพจาก : Pixabay @Pipatsak_Chaiyawong�

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/854982711378405