คำถามจากผู้อ่าน

0
318

? Q : ปตท. ซื้อขายน้ำมันกับโรงกลั่นหุ้นส่วนด้วยกันเอง
ฮั้วหรือเปล่าครับ ???

โดยเฉพาะ ปตท. ถือหุ้นใหญ่ในโรงกลั่นเกือบทุกโรง
.
? A : ราคาซื้อขายน้ำมันระหว่างโรงกลั่นกับผู้ค้าใดๆ รวมถึง ปตท. ล้วนเป็นราคาตลาดนะครับ เพราะธุรกิจน้ำมันเป็นตลาดเสรี ผู้ค้าทั่วไปนำเข้ามาแข่งขันได้หากราคาในประเทศแพงไป

รวมถึงมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพากรและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่สามารถฮั้วราคาได้ตามใจ

ทั้งนี้ ปตท. มีหุ้นในโรงกลั่น (3 ใน 6 แห่ง) คิดเป็นสัดส่วน 30% ของกำลังการกลั่นทั้งประเทศ

?️ ภาพจาก : Pixabay @jplenio

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/854964268046916