คำถามจากผู้อ่าน

0
287

? Q : โรงกลั่นขายส่งนอกถูกกว่าขายคนไทยลิตรละ 2 บาท เพราะค่าขนส่งเทียมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
.
? A : ตัวเลข 2 บาท ที่ร่ำลือกัน น่าจะมาจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ศาลได้ตัดสินแล้วว่าเป็นความเท็จซึ่งมาจากการตัดต่อ (ข้อมูลคดีตามลิงค์ด้านล่าง) ราคาส่งออกกรณีนี้ต่ำกว่าจริง แต่แค่ 30 สตางค์/ลิตร ไม่ใช่ 2 บาทตามที่มีการตัดต่อ
.
ทั้งนี้น้ำมันส่งออกนั้นไม่มีการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งมักมีต้นทุนสูงกว่าเนื้อน้ำมัน และมักเป็นเกรดที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดในประเทศไทย ทั้งนี้แม้ราคา ณ โรงกลั่นของไทยจะอ้างอิงราคานำเข้า (import parity) เพื่อให้โรงกลั่นแข่งขันกับผู้ค้าที่เข้าน้ำมันสำเร็จรูปจริง แต่ค่าขนส่งนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์ก็มีมูลค่าเพียง 7 สตางค์ / ลิตร #เช็คก่อนแชร์

? อ่านข่าว “พลังงาน” โชว์คำพิพากษาคดีหม่อมกร ฉบับเต็ม 53 แผ่น https://goo.gl/wgDAje

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/828967173979959