คำถามจากผู้อ่าน

0
381

? Q : ไฟฟ้าจากเขื่อนมีความเสถียรมากน้อยแค่ไหน ถ้าฝนไม่ตกตามฤดูกาล แย่แน่!!
.
?️ A : ไฟฟ้าจากเขื่อนมีความเสถียรระหว่างที่มีการเดินเครื่องในกรณีที่มีน้ำเพียงพอ

ในบางปีที่ฝนน้อยน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า ก็สามารถวางแผนล่วงหน้าผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นทดแทนได้ และต้องปันน้ำให้กับระบบชลประทานก่อน