คุณถามเราตอบ

0
307

Q : มาเลเซียมีรายได้จากปิโตรเลียม 40% ของงบประมาณแผ่นดิน แต่ไทยแค่ 3% ทั้งที่รวมเหมืองแร่ เพราะสัมปทานและกลุ่มทุนทำให้คนไทยมีเเต่ตัวเเละหนี้สิน

A : มาเลเซียมีปิโตรเลียมมากกว่าไทยถึง 6.5 เท่า มีรายได้จากปิโตรเลียมราว 28% ส่วนไทยมีรายได้จากปิโตรเลียม ไม่รวมเหมืองแร่ ก็ 8% แล้วนะครับ

หลายประเทศที่ไม่ได้มีปิโตรเลียมเยอะก็รวยได้ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์

หลายประเทศที่มีปิโตรเลียมเยอะ เช่น เวเนซุเอลา ประชาชนต้องยากลำบาก ประเทศมีหนี้สินมากกว่าไทยเสียอีก

ความรวยจนของคนในประเทศ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปริมาณปิโตรเลียมเสมอไป

ดังนั้นการเปรียบเทียบอะไรควรพิจารณาให้ตรงประเด็นและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงรอบด้านนะครับ

ข้อมูลประกอบ
http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/GovernmentRevenue?language=TH
http://www.dmf.go.th/resources/annualReport/annual/th/annualReport_th_2012.pdf
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=statistic_nsdp#fiscal
https://www.oecd.org/site/seao/Malaysia.pdf