คำว่า “อธิปไตย ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า อำนาจสูงสุดของรัฐที่จะใช้บังคับบัญชาภายในอาณาเขตของตน จะเห็นว่าระยะหลังมานี้ คำว่า อธิปไตยพลังงาน ถูกยกขึ้นมาใช้เป็นวงกว้างมากขึ้นตามสื่อต่างๆ ฟังๆดูแล้ว หากไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง คงรู้สึกฮึกเหิม เลือดรักชาติสูบฉีด ความจริงแล้ว คำว่า อธิปไตยพลังงาน มีนัยยะใดแอบแฝงอยู่

0
1342

ติดตามอ่านได้ที่นี่ http://goo.gl/07rNBC

ที่มา : พลังงานเพื่อความยั่งยืน : ‘อธิปไตยพลังงาน’ วาทกรรมไร้ความหมาย(1)

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 3สิงหาคม 2559

ภาพจาก : britishcouncil.org

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/522477627962250:0