คิดถึงชาติครับ อย่าห่วง ปตท.

0
257

#คำถามจากผู้อ่าน

Q : คิดถึงชาติครับ อย่าห่วง ปตท.

A : ปตท. ก็เป็นสมบัติชาติ! เป็นของคนไทยกว่า 84%* นะครับ รัฐถือหุ้นเอง 66% ที่เหลือถือโดย กบข. กองทุนประกันสังคม และ ประชาชนคนไทย 

สิบปีที่ผ่านมา ปตท. จ่ายปันผลเข้ารัฐ 15,000-30,000 ล้าน/ปี
ส่งภาษีเงินได้เข้ารัฐ 15,000-40,000 ล้าน/ปี
ไม่รวมค่าภาคหลวงและภาษีปิโตรเลียม ทั้งหมดเข้าสู่งบประมาณของคนไทยทั้งชาติ

*ที่มาของ 84% ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อมูลตลาดหลักทรัพย์นะครับ http://ptt.listedcompany.com/misc/presentations/20170601-ptt-investor-update-201706.pdf