คืนนี้! สี่ทุ่มครึ่ง เชิญรับชมรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง” ทางช่อง ThaiPBS ในหัวข้อ “การบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ”

0
302

การดีเบต ระหว่าง
คุณมนูญ ศิริวรรณ (ตัวแทนกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน) VS คุณรสนา โตสิตระกูล
(ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน)
ร่วมด้วย นักวิชาการในแวดวงเศรษฐศาสตร์และพลังงาน
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ และ อ.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์

Thai PBS News มนูญ ศิริวรรณ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/494612864082060:0