คืนนี้ ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน ขอเชิญรับชมรายการพิเศษ “ทางออก..ก่อนวิกฤตพลังงานไทย” ทางช่อง MCOT HD ช่อง 30 (ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 23.00-24.00 น.)

0
404

รับฟังข้อมูลจริงด้านพลังงาน ที่คนไทยต้องรู้
จาก…
1. ดร.คุรุจิต นาครทรรพ
อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และอดีตอธืบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2. คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน
3. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ นักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการอิสระด้านพลังงาน
ดำเนินรายการโดย คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์

www.mcot.net
Manoon Siriwan
Praipol Koomsup
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติิ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/495716803971666:0