คุณถามเราตอบ

0
333

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ที่เรารู้สึกว่า ร้อน และร้อนมาก แดดแรงตลอดทั้งปี แต่เพราะเหตุใด ทำไมคนไทยจึงไม่สามารถเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และมีอยู่มากมายได้เต็มที่ …

จากหัวข้อ “ปลดปลั๊ก ปลดภาระ ร่วมกันประหยัดไฟด้วยการปลดปลั๊กไฟใกล้ตัวได้ตั้งแต่วันนี้”
https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/472359652974048

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/480128108863869:0