คุณถามเราตอบ

0
301

? Q : ทำไมเดี๋ยวก็เรียก #พลังงานทดแทน เดี๋ยวก็เรียก #พลังงานหมุนเวียน ฝรั่งเรียกอย่างเดียวว่า #RenewableEnergy

? A : ไม่ใช่ทุก “พลังงานทดแทน” (Alternative Energy) เป็น “พลังงานหมุนเวียน” (Renewable Energy) นะครับ

พลังงานบางอย่างที่นำมา “ทดแทน” พลังงานดั้งเดิมอย่างฟอสซิล เช่น พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานทดแทน แต่ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียนนะครับ

?️ ภาพจาก : khaokorwindpower.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/951584328384909