คุณถามเราตอบ

0
532

Q : อยากให้ช่วยกันแก้ที่ต้นน้ำ คือ ระบบสัมปทาน และ ราคาพลังงาน ด้วย จึงจะได้แก้ปัญหาราคาได้

A : ถึงจะเปลี่ยนจาก ระบบสัมปทานไปเป็นแบ่งปันผลผลิต หรือจ้างผลิต
ก็ไม่ทำให้รัฐมีกำไรมากขึ้น ไม่ว่าระบบใดรัฐก็กำหนดสัดส่วนกำไร
ได้มากพอกัน และ…ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อราคาขายปลีก เพราะขึ้นอยู่กับนโยบายราคาของรัฐ

�มาเลเซียใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตและจ้างผลิต รัฐก็ต้องให้เงินอุดหนุนเพื่อให้ราคาขายปลีกหน้าปั้มต่ำ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาใช้ระบบสัมปทานแต่เก็บภาษีน้อย จึงทำให้ราคาต่ำได้ ถ้าไทยจะทำนโยบายราคาต่ำก็ย่อมได้ แต่รัฐจะมีงบประมาณพอไหม? จะยอมไปตัดงบในส่วนอื่นตรงไหน? หรือขึ้นภาษีในส่วนใด?
��

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/589455671264445:0