คุณถามเราตอบ

0
339

Q : สมัยนี้ เทคโนโลยีดาวเทียม ทันสมัย สามารถสำรวจหาปิโตรเลียมได้

A : “ดาวเทียม” อย่างเดียวไม่พอ หรอกครับ ต้องมีสำรวจเบื้องต้นอื่นๆ เช่น ทำแผนที่ Magnetic แผนที่ Gravity แล้วเลือกพื้นที่สำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic) แล้วจึงกำหนดจุดที่จะเจาะสำรวจให้รู้ว่าตรงนั้นมีแหล่งปิโตรเลียม..หรือไม่

การเจาะหลุมใช้เงินมาก ทำสะเปะสะปะไม่ได้ครับ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/589447657931913:0