คุณถามเราตอบ

0
300

? Q : รัฐวิสาหกิจ นอกตลาดหุ้น กับ ในตลาดหุ้น แบบไหนให้ประโยชน์กับประชาชนมากกว่ากัน ?
.
? A : การอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ช่วยสร้างความโปร่งใส และเพิ่มการกำกับดูแล ทั้งเอื้อต่อการสร้างประสิทธิภาพองค์กร ช่วยลดภาระการคลังของภาครัฐ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้มาก

หากเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันได้ ก็จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับภาครัฐมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนได้
.
? เอาง่ายๆ เทียบที่อยู่นอกกับในตลาดหุ้น
? ขนส่ง : การรถไฟ ขสมก บขส VS AOT
? ธนาคาร : ธกส ธอส ออมสิน VS กรุงไทย

?️ ภาพจาก : Pixabay @mbll

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/921404718069537