คุณถามเราตอบ

0
301

Q : ทำไม..พลังงานหมุนเวียนยังไม่เป็น..พลังไฟฟ้าหลักของไทย ?

A : ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าต้องมีความสม่ำเสมอ และ ต้นทุนต่ำ
แสงอาทิตย์ – ลมมีความไม่แน่นอนและยังลงทุนแพงกว่า
อีกทั้งระบบสายส่งต้องบริหารความไม่สม่ำเสมอได้ (smart grid)

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/631611960382149:0