คุณถามเราตอบ

0
299

Q : ทำไม? ต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์ ทั้งๆที่ไม่ได้ผลิตน้ำมัน
เป็นนายหน้าอย่างเดียว

A : สิงคโปร์เป็นตลาดน้ำมันของภูมิภาคนี้ ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเกิดจากการตกลงของ ผู้ซื้อ – ผู้ขายของทั้งภูมิภาค
ไม่ใช่จากประกาศของรัฐบาลสิงคโปร์
ไม่ใช่จากหน้าปั๊มในสิงคโปร์

เช่นเดียวกับราคาทองที่อ้างอิงที่ฮ่องกงแม้ว่าฮ่องกงไม่ใช่แหล่งผลิตก็ตาม

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/623922657817746:0