คุณถามเราตอบ

0
289

Q : เมืองไทยผลิตน้ำมันส่งนอก
แต่กลับนำเข้ามาขายให้ประชาชน ?

A : ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบเป็นส่วนใหญ่ครับ ที่ผลิตในประเทศมีสัดส่วนน้อยกว่าการนำเข้ามาก แค่ 13% ของการใช้น้ำมันดิบของประเทศ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/617485628461449:0