คุณบรรยง พงษ์พานิช ถ่ายทอดประสบการณ์ของสองประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันที่สุดในโลกอย่างเวเนซุเอลาและซาอุดีอาระเบีย

0
697

ซาอุดีอาระเบียใช้นโยบายเปิดรับทั้งเงินลงทุน เทคโนโลยีการขุดเจาะ และการผลิตจากต่างประเทศตลอดมา ทำให้การพัฒนาประเทศทุกด้านเป็นอย่างดี ส่วนเวเนซุเอลาใช้นโยบาย 3 นิยม (ชาตินิยม สังคมนิยม และประชานิยม) ทำให้เศรษฐกิจชาติตกต่ำ เอกชนถอนการลงทุน ประชาชนเดือดร้อน ประเทศเข้าสู่ภาวะข้าวยากหมากแพง

เมื่อหันกลับมามองประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยทรัพยากรอย่างประเทศไทย ถึงเวลาแล้วที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกปฏิรูปพลังงานไปตามแนวทางไหน?

จากงาน “1 ปี ERS ขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน” 13 พฤษภาคม 2558
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://bit.ly/1Pnc4HG

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/364309353779079:0