คุณบรรยง พงษ์พานิช หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปฏิรูปพลังงาน ระวังจะกลายเป็นสังคมนิยมโดยไม่รู้ตัว” ในงานแถลงข่าว ครบรอบ 1 ปี ERS

0
423

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/363517353858279