คุณมนูญ ศิริวรรณไปบรรยายเรื่อง “โครงสร้างราคาน้ำมัน” ให้แก่ผู้บริหารของกรมสรรพสามิต ที่กรมสรรพสามิตเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมฯ เข้าร่วมรับฟังและมอบของที่ระลึก

0
342

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315600238649991