คุณมนูญ ศิริวรรณ บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ด้านพลังงานกับผลกระทบและการปรับตัวของ กฟผ.” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

0
235

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/487473484795998:0