คุณมนูญ ศิริวรรณ ร่วมงานสัมมนาและอภิปรายเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมและโครงสร้าง ราคาเอทานอล” ร่วมกับ คุณยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผอ.สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม จัดโดย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ อาคารรัฐสภา

0
369

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/525285284348151:0