คุณมนูญ ศิริวรรณ ร่วมเสวนา “ทางรอดคนไทย ก้าวข้ามวิกฤติพลังงาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

0
279

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/457951214414892:0