คุณมนูญ ศิริวรรณ ร่วมให้มุมมองด้านพลังงาน ในงานสัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยปี 2559 โอกาสและความท้าทาย” จัดโดยสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

0
325

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/422825491260798:0