คุณมนูญ ศิริวรรณ เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “ความสร้างความมั่นคงด้านน้ำมันในประเทศไทย” จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล

0
349

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315469528663062:0