คุณมนูญ ศิริวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชน เรื่อง “จังหวะก้าวพลังงานไทย จังหวะใหม่อาเซียน?” ให้กับชมรมนักข่าวอาเซียน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2557

0
318

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315469518663063:0