คุณมนูญ ศิริวรรณ แกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ได้ร่วมรายการ Hard Topic ทาง Money Channel ร่วมกับ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.สผ. ให้สัมภาษณ์พิเศษในเรื่อง “ข้อเท็จจริงด้านพลังงานไทย” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

0
333

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315462398663775:0