คุณมนูญ ศิริวรรณ ให้สัมภาษณ์รายการ ตอบโจทย์ ทางช่อง TPBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

0
296

“ผมไม่กลัวบรรษัทพลังงานแห่งชาติ แต่เห็นว่าเป็นการซ้ำซ้อน การตั้งองค์กรใหม่ถ้าจำเป็นแล้วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานทุกอย่างได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั้นเห็นด้วย แต่ถ้าตั้งขึ้นมาแล้วซ้ำซ้อน ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพ และยังกลายเป็นการผูกขาด ซ้ำร้ายยังสุ่มเสี่ยงทำให้ระบบเลวร้ายลง ซึ่งระบบสัมปทานปิโตรเลียมในปัจจุบันมีการแยกการกำกับดูแลที่ดีและมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกันดีอยู่แล้ว คือ มีกระทรวงพลังงาน, กพช. ดูแลเรื่องนโยบาย มีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะกรรมการปิโตรเลียมเป็นผู้กำกับดูแล แล้วมี ปตท. และ ปตท.สผ. เป็นโอเปอเรเตอร์”

ชมรายการย้อนหลังได้ที่
http://program.thaipbs.or.th/Tobjote/episodes/44468

ThaiPBS

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/627618947448117