คุณมนูญ ศิริวรรณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการเสวนา “ประเด็นพลังงานวันนี้” ให้แก่ผู้เข้าร่วมศึกษา ของสถาบันวิทยาการพลังงานในหลักสูตร วพน.7 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

0
385

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/447286522148028:0