คุณอานิก อัมระนันทน์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม ERS ผู้คร่ำหวอดในวงการพลังงานกว่า 30 ปี ได้เน้นย้ำและให้แนวทางในการปฏิรูปพลังงาน โดยต้องเริ่มจากการลดการแทรกแซง และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตรวจสอบได้

0
538

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง ปฏิรูปพลังงานอย่างไรให้ยั่งยืน ได้ที่ http://on.fb.me/1A9cSJA

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/366159316927416:0