ค่าบริการในใบเสร็จแจ้งค่าไฟฟ้า มีไว้ทำไมแล้วใครเป็นผู้จ่าย ??

0
459

ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่ได้เก็บเพิ่มแต่อย่างใด และเป็นไปตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่ต้น ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ส่วนภาษีที่เรียกเก็บนั้น เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องนำส่งรัฐตามกฎหมาย ที่ผู้ขายสินค้าและบริการจะต้องปฎิบัติ

ที่มา : Q&A ค่าบริการ 38 บาท มาจากไหน https://goo.gl/JM5tMm

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/485029105040436:0