ค่าบริการในใบเสร็จแจ้งค่าไฟฟ้า มีไว้ทำไมแล้วใครเป็นผู้จ่าย ??

0
430

ค่าบริการในใบเสร็จแจ้งค่าไฟฟ้า มีไว้ทำไมแล้วใครเป็นผู้จ่าย ??

ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่ได้เก็บเพิ่มแต่อย่างใด และเป็นไปตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่ต้น ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ส่วนภาษีที่เรียกเก็บนั้น เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องนำส่งรัฐตามกฎหมาย ที่ผู้ขายสินค้าและบริการจะต้องปฎิบัติ

ที่มา : Q&A ค่าบริการ 38 บาท มาจากไหนhttps://goo.gl/JM5tMm