งานครบรอบ 1 ปี ERS ขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้แสดงจุดยืนและแนวทางของสมาชิก ERS ที่ยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปร โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

0
297

ซึ่งเนื้อหาสำคัญมีดังนี้

– การปรับโครงสร้างราคาพลังงานประเภทต่างๆ ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

– การเพิ่มการแข่งขันและประสิทธิภาพในธุรกิจพลังงาน

– การลดการแทรกแซงโดยมิชอบและแสวงหาประโยชน์ในกิจการพลังงานที่รัฐถือหุ้น

– การปรับปรุงกระบวนการในการขอใบอนุญาตเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า

– เรื่องที่มีประเด็นสำคัญที่สุดก็คือ การสำรวจ พัฒนาและจัดหาแหล่งพลังงานซึ่งยังไม่มีความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมและยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการจัดการกับแปลงสัมปทานที่จะหมดอายุ ผู้รับสัมปทานจะหยุดลงทุน ซึ่งจะทำให้การผลิตลดลงและใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเพิ่มการผลิตได้

ที่มา : “1 ปีของกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน”
กรุงเทพธุรกิจ 27 พ.ค. 58

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/370902923119722