งาน “ผ่าความจริงพลังงาน” ที่จัดโดยกลุ่ม ERS มีบุคคลที่มีชื่อเสียง นักวิชาการหลายท่าน รวมถึง นักกฎหมายอย่าง อาจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ มาร่วมฟังและแสดงความคิดเห็น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

0
374

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/382441398632541:0