งาน “1 ปี ERS ขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน” 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ โรงแรม Sofitel Central (ลาดพร้าว) ห้องกรุงเทพฯ 2

0
287

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/363512747192073