จริงหรือ? ระบบสัมปทานทำให้ประชาชนต้องใช้พลังงานในราคาแพง และระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC ทำให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาถูก

0
402

ที่มา: “อย่าตัดสินใจจากแรงกดดัน”
คอลัมน์พลังงานรอบทิศ เดลินิวส์ 5 มีนาคม 2558
http://bit.ly/1EoRf77

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/338460889697259:0