จอมทัพไทย ในโลกยุคใหม่

0
362

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง แม้แต่องค์การสหประชาชาติยังให้การยอมรับนับถือ ถวายรางวัล ”ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เริ่มมีรางวัลนี้ (Inaugural Award) ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ ได้ทรงปกป้องไทยให้พ้นจากระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งกาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า…รังแต่จะสร้างความยากจนข้นแค้นให้กับประชาชนโดยทั่วไป

ทรงเป็น “จอมทัพ” ในมิติต่างๆ ที่ต่อสู้กับความยากจนอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2ijznoK

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : จอมทัพไทย ในโลกยุคใหม่

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
ฉบับวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

บทความโดย : คุณอานิก อัมระนันทน์
อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/721395001403844:0