จากกระแสความคิดที่ว่า ถ้าเราขุดน้ำมันได้เองแล้วยังต้องใช้ราคาตลาดโลก แล้วจะขุดขึ้นมาทำไม ควรยกเลิกสัมปทานและเก็บไว้ให้ลูกหลานดีกว่า … ท่านคิดจริงๆ หรือว่า ควรเก็บไว้ให้ลูกหลาน ?…

0
330

การขุดเจาะเพื่อให้รู้ว่ามีอยู่หรือไม่นั้น ต้องใช้เงินสูงมากไม่ต่ำกว่า 100-350 ล้านบาท ตามพื้นที่ ใครจะมาลงทุน แบกรับความเสี่ยง ขุดเจาะให้เรา ? …

การออกสัมปทานปิโตรเลียม เป็นการขายสมบัติชาติ ยกกรรมสิทธิ์ให้เขาขุดสูบออกไปหมดแล้ว มันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ หรือ ?…

วันที่ 3 กันยายน 2557
ที่มา: http://bit.ly/1urPHSU

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/304553726421309:0