จากกระแสโลกที่กำลังมุ่งไปในทิศทางของพลังงานสีเขียว (Green Energy) หลายประเทศมีนโยบายปรับสัดส่วนพลังงาน เช่น นอร์เวย์กำหนดให้ 98% ของการผลิตพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่ปล่อยสารคาร์บอนฯเลย สวีเดน 90%

0
367

ขณะที่ในส่วนของประเทศไทย ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
พ.ศ. 2558-2579 ก็มีการปรับสัดส่วนของพลังงานหลักกับพลังงานทดแทนด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างความสมดุลในระบบให้มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม แต่จะปรับลดหรือปรับเพิ่มส่วนใดบ้างนั้น
ติดตามอ่านได้ที่นี่… https://goo.gl/6Ymiut

ที่มา : พลังงานรอบทิศ : สมดุลพลังงานเป็นเรื่องเข้าใจยากนักหรือ?
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/468462103363803:0