จากการที่มีตัวแทนกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใสของกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากมีการตรวจสอบรายละเอียดที่แสดงฐานะทางการเงินของกองทุนฯ พบว่า ตัวเลขผิดปกติอยู่ 3 เดือน มีจำนวนเงินที่ขาดหายไปกว่า 16,949.59 ล้านบาท จึงมีการตั้งข้อสงสัยว่า “เงินจำนวนนี้ หายไปไหน” และ “ใครเอาไปใช้ในทางมิชอบหรือเปล่า” ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร เงินกองทุนฯ แท้จริงแล้ว หายไปไหน

0
312

ติดตามความจริงได้ที่นี่…

ที่มา: ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวในงาน ERS Network – Dinner Chat

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/472576446285702:0