จากการศึกษาพบว่าคนรวยได้ประโยชน์จากการอุดหนุนราคาพลังงานมากกว่าคนจน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำนี้ รัฐควรจะใช้เครื่องมือนี้อย่างไร?

0
328

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/370863449790336:0